ที่ตั้งปัจจุบัน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754350 / 043-754352
โทรสาร : 043-754350
เว็บไซต์ : https://cc.msu.ac.th
อีเมล : comcenter@msu.ac.th